Foliowanie, opakowanie tekturą, oklejenie. To podstawowe wskazówki dla klientów zamawiających transport mebli, RTV, AGD czy innego sprzętu. Należy zwracać uwagę czy rzeczy zostały prawidłowo przygotowane do, czekających je w czasie przeprowadzki, nieuniknionych wstrząsów i przesunięć.

Obicia, ukruszenia, zarysowania, stłuczenia powstają często już na etapie przenoszenia, jako efekt braku ostrożności i delikatności pracowników. W takim przypadku osoby płacące za usługę przeprowadzki, powinny domagać się poniesienia kosztów związanych z naprawą zniszczeń.

Ubezpieczenie i inne ważne kwestie

Dobrze jeśli firma oferująca przeprowadzki posiada polisę ubezpieczeniową. Czasami w czasie realizacji przeprowadzki, powierzone przedmioty ulegają zgubieniu. Żeby zminimalizować takie prawdopodobieństwo, firma oferująca transport mebli i pozostałych rzeczy klienta, powinna w należyty sposób oznakować paczki i kartony. Profesjonalne firmy archiwizują rzeczy wykorzystując np. czytniki kodów kreskowych.

Wybierając firmę organizującą przeprowadzki warto sprawdzić czy należy do Polskiego Stowarzyszenia Przeprowadzkowego. Daje to gwarancję że zorganizowała transport mebli i obsługę przeprowadzki dla co najmniej 100 klientów na terenie Krakowa czy innego polskiego miasta. Posiada też listę referencyjną zawierającą opinie o poziomie wykonanej usługi.
Czasami zdarza się że zaufamy małej firmie, która nie jest przygotowana do obsługiwania przeprowadzki w każdych możliwych warunkach. Oszacowane wcześniej koszty rosną, a klient w połowie realizacji usługi zmuszony jest dokonać dodatkowej zapłaty. Podczas rozmów ze zleceniobiorcą powinno się upewnić czy sprosta specyficznym warunkom nowego lokalu, do którego odbywa się transport mebli, a następnie ich wniesienie.

Odpowiedz

Dodaj się do Newslettera